Mogen doodzieke kinderen euthanasie krijgen?

Stel: je bent de ouder van een doodziek 2-jarig kind. Hij of zij heeft geen vooruitzicht in een kwalitatief leven en zal in de toekomst problemen krijgen met ingewikkelde epileptische aanvallen en ademhalingsproblemen. Op zo’n jonge leeftijd moet je kind al vechten om in leven te blijven, een strijd die vanaf de geboorte al verloren was. Is het dan niet beter om diegene uit zijn lijden te verlossen met behulp van euthanasie? Die vraag wordt steeds vaker gesteld door kinderartsen en de Tweede Kamer.

Trage lijdensweg

In de wet staat dat euthanasie niet mogelijk is voor kinderen tussen de 1 en 12 jaar. Voor kinderen onder de 1 die uitzichtloos lijden is dat wel het geval. Vanaf 12 jaar mag een kind om actieve levensbeëindiging vragen, als de ouders daarmee instemmen. Er ontstaat daardoor een gat tussen de twee leeftijden. Euthanasie van kinderen van 1 tot 12 mag niet, maar drie andere opties om doodzieke kinderen uit hun lijden te verlossen wel.

Allereerst kan men kiezen voor palliatieve sedatie. Dit houdt in dat de medicatie wordt versterkt om het lijden van de patiënt te verminderen. Daarnaast kan men de behandeling te stopzetten. Als laatst is er de keuze van versterving, zodra er geen sprake is van een dodelijke ziekte. Hierbij krijgt het kind geen eten en drinken meer zodat diegene sterft. Het probleem hierbij is dat de patiënt de dupe is. Het kan dagen duren voordat een kind eindelijk uit zijn lijden verlost is. Voor de ouders is dit erg vervelend, zij moeten dagenlang aanzien hoe hun kind langzaam aan het uithongeren is.

In de afgelopen 5 jaar waren er 46 van de 359 ernstig zieke kinderen waarbij, volgens artsen, actieve levensbeëindiging beter was geweest. Dat is 13% van alle sterfgevallen van jonge kinderen. Dit heeft de Nederlandse Vereniging voor kindergeneeskunde (NVK) onderzocht. Volgens de ondervraagde artsen hebben deze kinderen te veel en onnodig geleden.

Verdagen inzake de Rechten van het Kind en de Mens

Bij pasgeborenen tot één jarigen gelden strikte zorgvuldigheidcriteria voor artsen. Euthanasie is alleen mogelijk wanneer een kind uitzichtloos en ondraaglijk lijdt. Het handelen van de arts wordt zorgvuldig getoetst, daarna geldt een vervolgingsbeleid. Zodra een arts goed gehandeld heeft, wordt ‘ie niet vervolgd door het Openbaar Ministerie. Voor kinderen tussen de 1 en 12 jaar is dat niet mogelijk omdat ze nog niet wilsbekwaam zijn. Deze leeftijdscategorie weet nog niet wat de gevolgen zullen zijn van het besluit dat ze nemen. Ze kunnen namelijk nog niet de informatie over hun behandeling begrijpen en afwegen.

Daarnaast heeft Nederland het Internationeel Verdag inzake de Rechten van het Kind aangenomen. Hierin staat dat bij alle handelingen naar kinderen de belangen van het kind de eerste overweging vormen. Ook staat er in dat er een verbod is op onmenselijke of onterende behandelingen. Deze bescherming staat ook in Artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Verdeling binnen het kabinet

Zou er een mogelijkheid van euthanasie voor 1 tot 12 jarigen moeten zijn? Deze kwestie kent zijn voor- en tegenstanders. Voorstanders zijn voornamelijk kinderartsen, ouders van doodzieke kinderen en de NVK. Daarnaast staan D66, PVDA, VVD en GroenLinks achter een wijziging van de euthanasiewet voor kinderen. 84 Procent van de kinderartsen vindt dat actieve levensbeëindiging mogelijk moet zijn.

De ChristenUnie, SGP en CDA zijn minder enthousiast over dit voorstel van de artsen. CDA-Kamerlid Harry van der Molen legt het volgende uit: ‘’Als we euthanasie bij jonge, wilsonbekwame kinderen toestaan, gaan we de fundamentele streep over dat alleen mensen zelf daarover kunnen beslissen. Want dan komt straks de vraag op: waarom dit alleen voor kinderen regelen en niet voor andere wilsonbekwamen, zoals gehandicapten? Je moet hier goed over nadenken en niet overhaast een beslissing nemen.”

Kleine kans

Voorstanders hopen op een nieuwe regeling betreffende levensbeëindiging van jongen kinderen. Hoogleraar kindergeneeskunde Eduard Verhagen vertelt: ‘’Ik hoop dat we over vijf jaar kunnen terugkijken en kunnen constateren dat we op alle fronten een enorme slag gemaakt hebben. Dat we de zaak hebben opgelost voor ouders en stervende kinderen’’. De NVK verwacht dat 5 à 10 keer per jaar zo’n actieve levensbeëindiging moet worden uitgevoerd. Zoals het nu lijkt is de kans klein dat dit kabinet met ChristenUnie en CDA dat mogelijk gaat maken voor kinderen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *